Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Andryszczyk Ryszard Krzysztof

Zdjęcie zastępcze - Andryszczyk Ryszard Krzysztof

Dane personalne

Nazwisko i imię: Andryszczyk Ryszard Krzysztof
Data urodzenia: 31-03-1947
Imię ojca: Ignacy

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
10/82
Daty internowania:.
od 09-05-1982 do 26-05-1982 (IPN BU 1460/1) / od 10-05-1982 do 02-06-1982 (IPN Gd 162/17)

Informacje dodatkowe


Członek NSZZ "Solidarność" Region Pojezierze, internowany ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa (IPN Gd 162/17). Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Jurek (22-06-1982 - 29-03-1988, 19-12-1988 - 29-01-1990) - dziennik rejestrcyjny WUSW w Suwałkach, IPN Bi 039/536, IPN Bi 039/547, IPN BU 2911/1, IPN BU 2912/1, IPN Bi 10/1.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony