Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Antoniak zd. Dzięgiel Halina

Antoniak zd. Dzięgiel Halina

Dane personalne

Nazwisko i imię: Antoniak zd. Dzięgiel Halina
Data urodzenia: 10-08-1958
Imię ojca: Mieczysław

Opis fotografii

Antoniak zd. Dzięgiel Halina, IPN Wr 524/491383

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 02-09-1982 do 06-09-1982 (IPN BU 1460/1) / od 03-09-1982 (IPN BU 2431/1)

Informacje dodatkowe


Członkini NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Inwalidów "Premegal" we Wrocławiu.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony