Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dybka Jarosław Romuald

Dybka Jarosław Romuald

Dane personalne

Nazwisko i imię: Dybka Jarosław Romuald
Data urodzenia: 21-11-1952
Imię ojca: Konrad

Opis fotografii

Dybka Jarosław Romuald, IPN Ld 534/60760

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
8
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 18-01-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Przewodniczący GKZ NSZZ RI "Solidarność" w Skolimowie, członek Prezydium WKZ w Sieradzu. Rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Mariusz (1982-1986) - zapisy ewidencyjno-kartoteczne, teczka personalna: IPN Ld 0057/354/J. Złożono uzupełnienie na podstawie art. 35 b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN - sygn. IPN Ld 383/81. Akta sprawy lustracyjnej - IPN Ld 583/134 t. 1-6 (zob. Inwentarz Archiwalny IPN). 6 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny orzekł o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony