Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Kokot Zbigniew Józef

Zdjęcie zastępcze - Kokot Zbigniew Józef

Dane personalne

Nazwisko i imię: Kokot Zbigniew Józef
Data urodzenia: 28-02-1950
Imię ojca: Józef

Opis fotografii

brak zdjęcia

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
27/D/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 24-09-1982 (IPN BU 1460/1) / od 13-12-1981 do 06-10-1982 (IPN Rz 56/195); miejsca: od 13-12-1981 Wejherowo i Strzebielinek, od 22-01-1982 Zabrze (Zaborze), od 23-03-1982 Łupków, od 03-08-1982 Rzeszów (Załęże), od 28-08-1982 do 06-10-1982 Łupków

Informacje dodatkowe


Zatrudniony w Hucie im. B. Bieruta w Częstochowie, w NSZZ "Solidarność" pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego w Hucie, przewodniczącego MKZ w Częstochowie, a następnie przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowa oraz członka KKP. Na I KZD wszedł w skład KK (IPN Sz 0012/260 t.1). Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Ikar (13-02-1982 - 1990) - IPN BU 2912/1, IPN Ka 00209/1 t. 1., publikacja: Grzegorz Majchrzak, Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982, Warszawa 2021, s. 393-403.

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Grzegorz Majchrzak, Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982, Warszawa 2021, s. 428

informacje o publikacji na stronie IPN

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony