Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bąbel Arkadiusz

Bąbel Arkadiusz

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bąbel Arkadiusz
Data urodzenia: 05-10-1957
Imię ojca: Czesław

Opis fotografii

Bąbel Arkadiusz, IPN Lu 357/46837

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
136
Daty internowania:.
od 11-01-1982 do 24-06-1982 (IPN BU 1460/1) / od 13-01-1982 (IPN Lu 23/12); miejsca: od 13-01-1982 do 25-03-1982 Włodawa, od 26-03-1982 do 24-06-1982 Lublin

Informacje dodatkowe


członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Lubelskiej, przewodniczący Zarządu Instytutowego oraz członek Zarządu Uczelnianego NSZ, organizator akcji ulotkowej na terenie Lublina, przewodniczący Komitetu Strajkowego

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony