Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jerz Jacek Antoni

Jerz Jacek Antoni

Dane personalne

Nazwisko i imię: Jerz Jacek Antoni
Data urodzenia: 11-10-1944
Imię ojca: Lucjan

Opis fotografii

Jerz Jacek Antoni, KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
IIIA-82-175-81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 20-12-1982 (IPN BU 1460/1) / od 13-12-198 do 18/20-12-1982 (IPN Gd 162/301); miejsca: od 13-12-1981 Kielce-Piaski, od 19-12-1981 Radom, od 08-01-1982 ponownie Kielce-Piaski, od 02-07-1982 Gębarzewo, od 30-07-1982 r. Kwidzyn

Informacje dodatkowe


Współzałożyciel i wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, twórca i przywódca radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej oraz członek władz krajowych KPN, założyciel i członek władz ogólnopolskich (tzw. „Siódemki”) Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, delegat na I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”. 14-08-1982 został dotkliwie pobity przez pododdziały ZOMO i służbę więzienną podczas tłumienia akcji protestacyjnej internowanych w Kwidzynie. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 31 stycznia 1983 r., jego pogrzeb stał się wielotysięczną manifestacją środowisk opozycyjnych (zobacz więcej - biogram KWIS, ES).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony