Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Kawęcki Bronisław Zbigniew

Kawęcki Bronisław Zbigniew

Dane personalne

Nazwisko i imię: Kawęcki Bronisław Zbigniew
Data urodzenia: 29-04-1954
Imię ojca: Zbigniew

Opis fotografii

Kawęcki Bronisław Zbigniew, IPN Sz 0012/260 t. 2

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
III-114-103-113
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 07-07-1982 (IPN BU 1460/1); miejsca: od 13-12-1981 Kielce, od 19-12-1981 Radom, od 02-01-1982 Łódź, od 28-01-1982 do 07-07-1982 Kielce (IPN Ki 45/185)

Informacje dodatkowe


członek Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej, a następnie Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ "Solidarność' Ziemia Radomska, przewodniczący Komitetu Obchodów V Rocznicy Protestu Robotniczego "Czerwiec ‘76", delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w 1981 r. w Gdańsku, organizator akcji plakatowych i ulotkowych (zobacz więcej: biogram KWiS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony