Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Idzikowski Bogdan Michał

Idzikowski Bogdan Michał

Dane personalne

Nazwisko i imię: Idzikowski Bogdan Michał
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Józef

Opis fotografii

Idzikowski Bogdan Michał, IPN Ld 047/372

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
154
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 19-12-1981 (IPN BU 1460/1); 19-12-1981 aresztowany w związku ze sprawą karną (zobacz więcej: biogram KWIS)

Informacje dodatkowe


Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi, gdzie w dniu 14-12-1981 współorganizował strajk w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniom działaczy „Solidarności” (zobacz więcej: biogram KWIS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony