Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Hejcz Barbara Zofia

Hejcz Barbara Zofia

Dane personalne

Nazwisko i imię: Hejcz Barbara Zofia
Data urodzenia: 16-08-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wanda

Opis fotografii

Hejcz Barbara Zofia, Kobiety internowane. Gołdap 1982, red. Ewa Rogalewska, Białystok 2008

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 17/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 27-04-1982 (IPN BU 1460/1) / do 29-04-1982 (IPN BU 2431/1) ; miejsca: od 13-12-1981 w Strzebielinku, od 14-12-1981 w Areszcie Śledczym w Gdańsku, od 16-12-1981 w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon, od 10-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapii (IPN Bi 50/13)

Informacje dodatkowe


W latach 1979 – 1980 była aktywną współpracowniczką organizacji antykomunistycznych takich jak: Wolne Związki Zawodowe – Wybrzeża, Komitet Obrony Robotników czy Studencki Komitet Solidarności. W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej, kolportując ulotki i pisma strajkowe, miesiąc później była współorganizatorką Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Gdańskim. (zobacz więcej - biogram KWiS, ES, BIP)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony