Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Biernat Henryk

Zdjęcie zastępcze - Biernat Henryk

Dane personalne

Nazwisko i imię: Biernat Henryk
Data urodzenia: 26-08-1943
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Władysława

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 18-12-1981 do 18-12-1981 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Tymczasowo aresztowany 04-01-1982 r.; 11-02-1982 r. skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę za to, że "w dniu 14 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona w ten sposób, iż podczas strajku w zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie" odczytał fragmenty "Biuletynu" z Huty "Katowice" o sytuacji strajkowej w tym zakładzie oraz informował załogę o sytuacji strajkowej w innych zakładach".

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony