Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Czekaj Hanna Małgorzata

Czekaj Hanna Małgorzata

Dane personalne

Nazwisko i imię: Czekaj Hanna Małgorzata
Data urodzenia: 09-07-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina

Opis fotografii

Czekaj Hanna Małgorzata, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
125/S
Daty internowania:.
od 25-01-1982 do 19-06-1982 (IPN BU 1460/1) / od 07-01-1982/08-01-1982 do 19-06-1982; miejsca: od 12-01-1982 Warszawa (Olszynka Grochowska), od 15-01-1982 Gołdap (IPN Bi 52/3)

Informacje dodatkowe


członek Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej” (zobacz więcej - biogram KWiS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony