Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Filipczak Tomasz Andrzej

Filipczak Tomasz Andrzej

Dane personalne

Nazwisko i imię: Filipczak Tomasz Andrzej
Data urodzenia: 07-02-1954
Imię ojca: Zenon

Opis fotografii

Filipczak Tomasz Andrzej, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
17
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 01-12-1982 (IPN BU 1460/1) / od 13-12-1981 do 03-12-1982 (IPN Gd 162/348, KWIS); miejsca: od 13-12-1981 Łęczyca, od 07-01-1981 Łowicz, od 02-08-1982 Kwidzyn (IPN Gd 162/348)

Informacje dodatkowe


Aktywną działalność opozycyjną rozpoczął w 1976 r. w Komitecie Obrony Robotników, następnie współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W latach 1977 – 1981 związał się z niezależnym wydawnictwem NOWa. Był współzałożycielem i redaktorem Nieregularnego Kwartalnika Literackiego „Puls”, współtworzył Niezależny Klub Dyskusyjny oraz organizował sieć kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Na początku lat 80. ubiegłego wieku współpracował z NSZZ „Solidarność”. Został współzałożycielem, wydawcą i redaktorem „Solidarności z Gdańskiem” oraz zainicjował powołanie pisma satyrycznego „Pomruk”. Prowadził Centrum Informacyjno-Kulturalne przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi (zobacz więcej - biogram ES).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony