Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Beling Jan

Zdjęcie zastępcze - Beling Jan

Dane personalne

Nazwisko i imię: Beling Jan
Data urodzenia: 10-11-1938 / 01-11-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
141/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 29-12-1981 (IPN BU 1460/1) / 31-12-1981 (IPN Gd 159/4)

Informacje dodatkowe


Członek KZ NSZZ "Solidarność" w Zajączkowie Tczewskim. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Jaś (09-01-1982 - 1990) - Dziennik rejestracyjny b. SB WUSW w Gdańsku, IPN Gd 0065/1.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony