Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Harbuziński Ryszard Henryk

Harbuziński Ryszard Henryk

Dane personalne

Nazwisko i imię: Harbuziński Ryszard Henryk
Data urodzenia: 29-03-1950
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Łucja

Opis fotografii

Harbuziński Ryszard Henryk, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 107
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 18-02-1982 (IPN BU 1460/1) ; miejsca: od 13-12-1981 w Zakładzie Karnym we Wronkach, od 05-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie (IPN Po 88/113)

Informacje dodatkowe


Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Zakładzie Inżynierii Komunalnej w Chodzieży. Włączał się w akcje protestacyjne o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Województwo Pilskie (źródło: biogram KWIS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony