Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Balicki Marek Zbigniew

Balicki Marek Zbigniew

Dane personalne

Nazwisko i imię: Balicki Marek Zbigniew
Data urodzenia: 29-09-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna

Opis fotografii

Balicki Marek, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
48
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 28-12-1981 (IPN BU 1460/1); od 13-12-1981 do 29-12-1981 (IPN BU 2431/1), od 22-04-1983 aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ZOZ w Lęborku, członek KS podczas strajku okupacyjnego pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, uczestnik negocjacji z komisją rządową, członek Zarządu Regionu (zobacz więcej - biogram KWiS, ES).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony