Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Górnisiewicz Renata Anna

Górnisiewicz Renata Anna

Dane personalne

Nazwisko i imię: Górnisiewicz Renata Anna
Data urodzenia: 26-07-1961
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Eugenia

Opis fotografii

Górnisiewicz Renata Anna, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
83/S
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 24-07-1982 (IPN BU 1460/1) ; miejsca: od 13-12-1981 w Zakładzie Karnym w Cieszynie, od 25-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku (IPN Sz 264/210)

Informacje dodatkowe


Działaczka „Ruchu Młodej Polski”. Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej zaangażowała się w działalność tej nielegalnej młodzieżowej organizacji, skupionej wokół Aleksandra Halla i pisma „Bratniak”, która za cel swojej działalności stawiała obronę praw człowieka i obywatela, suwerennych praw i kultury narodu polskiego oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pani Renata Górnisiewicz utrzymywała także kontakty z przedstawicielami innych ugrupowań opozycyjnych tj. Konfederacja Polski Niepodległej i Komitet Obrony Robotników. W latach 1979-1980 na terenie Bielska Białej kolportowała pismo „Robotnik” wydawane z ramienia KOR. W 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” i rozpoczęła pracę w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku - Białej (zobacz więcej - biogram KWiS). Inne miejsce internowania niż na decyzji.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony