Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Rozpłochowski Andrzej Ryszard

Rozpłochowski Andrzej Ryszard

Dane personalne

Nazwisko i imię: Rozpłochowski Andrzej Ryszard
Data urodzenia: 07-09-1950
Imię ojca: Edward

Opis fotografii

Rozpłochowski Andrzej Ryszard, odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
III "A"-74
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 23-12-1982 (IPN BU 1460/1, IPN BU 2431/1) / miejsca: od 13-12-1981 do 15-02-1982 Katowice, od 15-02-1982 do 03-08-1982 Zabrze (Zaborze), od 03-08-1982 do 16-08-1982 Grodków, od 16-08-1982 Uherce (IPN Rz 57/482), następnie aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Współinicjator strajku robotników w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej w sierpniu 1980 r., przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, od września 1980 r. członek Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W lutym1981 r. współzałożyciel Krajowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; delegat na I KZD, członek Komisji Programowej, członek KK (zobacz więcej - biogram KWiS i ES).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony