Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Gańko Tadeusz Bolesław

Gańko Tadeusz Bolesław

Dane personalne

Nazwisko i imię: Gańko Tadeusz Bolesław
Data urodzenia: 05-08-1940
Imię ojca: Mieczysław

Opis fotografii

Gańko Tadeusz Bolesław, IPN Lu 360/17747

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
22/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 11-09-1982 (IPN BU 1460/1) / od 13-12-1981 do 13-09-1982 (IPN Gd 162/146)

Informacje dodatkowe


Wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach, założyciel pisma NSZZ "Solidarność" pt. "Głos Niezależnych", wydawanego przy ww. uczelni.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony