Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Binkowski Jerzy

Binkowski Jerzy

Dane personalne

Nazwisko i imię: Binkowski Jerzy
Data urodzenia: 26-11-1953
Imię ojca: Kazimierz

Opis fotografii

Binkowski Jerzy [w:] Karol Lisiecki, Tomasz Panek, Wojciech Wabik, Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
35/CH/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 18-03-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


członek NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląg, kolporter ulotek, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony