Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Hamadyk Józef

Hamadyk Józef

Dane personalne

Nazwisko i imię: Hamadyk Józef
Data urodzenia: 14-03-1949
Imię ojca: Michał

Opis fotografii

Hamadyk Józef, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
139
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 03-12-1982 (IPN BU 1460/1) / do 06-12-1982 (IPN BU 2431/1) / do 09-12-1982 (IPN Gd 159/411, KWIS); miejsca: od 13-12-1981 w Zakładzie Karnym w Wejherowie (IPN BU 2431/1), od 13-12-1981 w Zakładzie Karnym w Wejherowie, w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku (IPN Gd 159/411)

Informacje dodatkowe


Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. Był członkiem Komitetu Założycielskiego, przewodniczącym Komisji Wydziałowej na wydziale W-01, członkiem Komisji Zakładowej, wchodził w skład Sekcji Krajowej „S” ZNTK w Polsce

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony