Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dylawerski Jerzy Jarosław

Dylawerski Jerzy Jarosław

Dane personalne

Nazwisko i imię: Dylawerski Jerzy Jarosław
Data urodzenia: 05-03-1949
Imię ojca: Józef

Opis fotografii

Dylawerski Jerzy Jarosław, IPN Lu 358/7632

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
5/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 31-12-1981 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


osadzony pod zarzutem, że mógłby podżegać do popełniania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu ; w latach 1971-1974 notowany za utrzymywanie kontaktów z obywatelami innego państwa

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony