Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Andrzejewski Jan Antoni

Zdjęcie zastępcze - Andrzejewski Jan Antoni

Dane personalne

Nazwisko i imię: Andrzejewski Jan Antoni
Data urodzenia: 19-06-1947
Imię ojca: Antoni

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 15-12-1981 do 21-12-1981 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Aresztowany 21-12-1981 r. i 13-01-1982 r. skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego-Wydział II Karny w Częstochowie na 3 lata pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na 2 lata, za to, że "W dniu 14.12.1981 r. w Lublińcu działając wspólnie i w porozumieniu jako członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno Remontowym Energetyki wbrew przepisom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (...) kontynuowali działalność związkową przez uczestnictwo w Komisji Zakładowej przekształconej następnie w Komitet Strajkowy, organizując i uczestnicząc w strajku okupacyjnym"... (IPN Ka 09/45)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony