Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Amsterdamski Stefan

Amsterdamski Stefan

Dane personalne

Nazwisko i imię: Amsterdamski Stefan
Data urodzenia: 15-01-1929
Imię ojca: Dawid

Opis fotografii

Amsterdamski Stefan, fot. encysol.pl

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
4/A/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 03-11-1982 (IPN BU 1460/1), miejsca kolejno: Warszawa-Białołęka, Jaworze, Darłówko (ES)

Informacje dodatkowe


Docent w Instytucie Historii Nauki i Oświaty PAN w Warszawie, od września 1981r. członek NSZZ "Solidarność", pełnomocnik ds. opracowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, w lipcu 1980 r. sygnatariusz Apelu 64, autor tekstów w pismach niezależnych (zobacz więcej - biogram ES). Rejestrowany jako kontakt poufny ps. Napoleon (1950-1965) - zapisy ewidencyjno-kartoteczne, teczka personalna: IPN Ld 758/453/J (zob.: Inwentarz archiwalny IPN).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony