Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bąk Ryszard Marian

Bąk Ryszard Marian

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bąk Ryszard Marian
Data urodzenia: 01-02-1958
Imię ojca: Marian

Opis fotografii

Bąk Ryszard Marian, IPN Wr 524/133546

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
1407, 2260 (kopia decyzji w załączonym pliku)
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 26-02-1982 oraz od 06-11-1982 do 01-12-1982 (IPN BU 1460/1) / od 18-12-1981 do 27-02-1982 (IPN Wr 30/740) / od 17-12-1981 (KWIS), miejsca: od 17/18-12-1981 do 23-12-1981 Wrocław, od 24-12-1981 do 27-02-1982 Nysa ; od 06-11-1982 do 01-12-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie

Informacje dodatkowe


członek NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, skarbnik Komitetu Założycielskiego, współorganizator strajku w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r., lider Komitetu Strajkowego (zobacz więcej - biogram ES)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony