Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zipser Stanisław Ryszard

Zdjęcie zastępcze - Zipser Stanisław Ryszard

Dane personalne

Nazwisko i imię: Zipser Stanisław Ryszard
Data urodzenia: 19-07-1932
Imię ojca: Leon

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 0109/81
Daty internowania:.
od 18-12-1981 do 18-12-1981 (IPN BU 1460/1) / od 20-12-1981 do 03-08-1983 (IPN Lu 78/143)

Informacje dodatkowe


II przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w zakładach "Siarkopol" w Machowie. Kolportował antyrządowe ulotki i plakaty. Dnia 5 I 1982 r. skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 3 VIII 1983 r. zwolniony na mocy amnestii (zobacz więcej - biogram ES i Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego).

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony