Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Antończyk Edward Julian

Antończyk Edward Julian

Dane personalne

Nazwisko i imię: Antończyk Edward Julian
Data urodzenia: 31-01-1937
Imię ojca: Ludwik

Opis fotografii

Antończyk Edward Julian, archiwum prywatne

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
087/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 14-12-1981 (IPN BU 1460/1) / do 03-03-1982 (IPN Rz 52/194); 03-03-1982 r. aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Członek NSZZ "Solidarność", 07-04-1982 r. skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na 3 lata, za "sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL".

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony