Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1956

Budowa i odsłonięcie pomnika