Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

25 czerwca - 14.45

Do zgromadzonych przed halą Warsztatów przemawia dyrektor naczelny zakładów Włodzimierz Kotowski, któremu nie udaje się namówić do spokojnego rozejścia się.

25 czerwca - 15.30

Część zgromadzonych (100–200 osób) wyruszyła przez Bramę nr 2 w kierunku gmachu KW PZPR w centrum miasta.

25 czerwca - 16.00

Robotniczy pochód idzie w kierunku centrum miasta całą szerokością ul. Łukaszewicza, a następnie Kobylińskiego. W miarę zbliżania się do celu pochód rósł i przy skrzyżowaniu z ul. Bielską liczył już około 2 tys. Osób.

25 czerwca - 17.00

Pierwsi demonstranci docierają przed gmach KW.

25 czerwca - 17.30

Tłum szacowany na 2–3 tys. osób wypełniał niemal cała ul. Kościuszki od pl. Obrońców Warszawy do skrzyżowania z ul. Tumską. Demonstranci domagali się spotkania z I sekretarzem KW Franciszkiem Teklińskim, który, wraz z wojewodą płockim Kazimierzem Janiakiem i dyrektorem Fabryki Maszyn Żniwnych Czesławem Stygarem, pojawił się na balkonie na pierwszym piętrze i próbował opanować sytuację.

25 czerwca - 18.00

Do budynku KW PZPR weszło kilkadziesiąt osób, wśród których było dużo kobiet. W sali konferencyjnej z tą grupą rozmawiali Tekliński, Janiak, Stygar oraz inni pracownicy KW. Rozmowy nie przyniosły rezultatu.

25 czerwca - 18.30

Część demonstrantów wyruszyła sprzed gmachu KW PZPR w stronę Fabryki Maszyn Żniwnych. Pochód skręcił z ul. Kościuszki w 1 Maja, a następnie przeszedł ulicami Kolegialną, Kilińskiego i Otolińską. Przed gmachem KW PZPR pozostało kilkaset osób.

25 czerwca - 19.50

Część manifestantów sprzed gmachu KW PZPR ponownie domagała się spotkania z I sekretarzem KW i przedostała się do hallu budynku. Franciszek Tekliński zapowiedział radiowo-telewizyjne przemówienie Jaroszewicza i bez powodzenia apelował o rozejście się do domów.

25 czerwca - ok. 20.00

Około tysiąca demonstrantów dotarło przed Fabrykę Maszyn Żniwnych, ale jej pracownicy nie przyłączyli się do manifestacji – robotnicy FMŻ prawdopodobnie wiedzieli już o wieczornym przemówieniu Jaroszewicza i odwołaniu decyzji o podwyżkach cen.

25 czerwca - Po godz. 20.00

I sekretarz KW Tekliński w towarzystwie wojewody Janiaka i przedstawiciela KC R. Śliwki wyszedł na balkon i w ślad za Jaroszewiczem zakomunikował, że rząd wycofał projekt podwyżki cen. Informację część manifestantów przyjęła oklaskami, ale podniosły się też głosy „kłamstwo, oszukują nas”.

Wybierz Strony