Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

„Inteligentna forma internowania"