Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

2201

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 74/82
Pg Śl II 37/81
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/6306
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
05-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romualdowi Bożko, s. Franciszka, Markowi Więckowskiemu, s. Władysława, Janowi Sroce, s. Józefa, Eugeniuszowi Repeciowi, s. Eugeniusza, oraz Mieczysławowi Buszcie, s. Augustyna, z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku, za nieodstąpienie od działalności związkowej w NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bożko Romuald, ur.: 05-10-1947, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju (...) będąc przewodniczącym ZKZ Solidarność przy zmilitaryzowanej KWK Moszczenica nie odstąpił od udziału w działalności związkowej (...) w ten sposób, ze przeprowadzał głosowanie w przedmiocie proklamacji i kontynuowania strajku, o nadto przedłożył dyrekcji kopalni postulaty załogi".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności.
Buszta Mieczysław, ur.: 24-11-1931, imię ojca: Augustyn
Zarzut
"W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju brał dział w strajku KWK Moszczenica".
Kwalifikacja
art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd umorzył postępowanie, jako nie podlegające orzecznictwu sądów wojskowych.
Repeć Eugeniusz, ur.: 02-03-1942, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
"W dniu 13 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, będąc członkiem Prezydium ZKZ Solidarność przy zmilitaryzowanej KWK Moszczenica, nie odstąpił od działalności związkowej (...) podjął się czynności organizatorskich strajku".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności.
Sroka Jan, ur.: 09-04-1945, imię ojca: Józef
Zarzut
"W dniu 13 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, będąc zastępcą przewodniczącego ZKZ Solidarność przy zmilitaryzowanej KWK Moszczenica, nie odstąpił od działalności związkowej (...) podjął się czynności organizatorskich w strajku albowiem zatwierdził listy osób zabezpieczających ruch kopalni i uczestniczył w przekazaniu dyrekcji postulatów załogi".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności.
Więckowski Marek, ur.: 10-04-1946, imię ojca: Władysław
Zarzut
"W dniu 13 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, będąc członkiem Prezydium ZKZ Solidarność przy zmilitaryzowanej KWK Moszczenica, nie odstąpił od działalności związkowej (...) poinformował strajkujących górników o strukturze organizacyjnej władz związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w okresie obowiązywania stanu wojennego".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Sędziowie
Filipek Joachim (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Raszka Stanisław (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Żuradzki Marian (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Garnizonowa - Wrocław