Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

1445

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 73/82
Pg.Śl.-II-42/81
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/378
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
30-12-1981
Data zakończenia sprawy
11-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romualdowi Auksztulewiczowi, s. Edwarda, Janowi Dąbrowskiemu, s. Józefa, Henrykowi Biernatowi, s. Henryka, Markowi Stefanowi Więckowskiemu, s. Władysława skazanym wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 11 lutego 1982 r. z art. 46 ust. 1 i 2 za zorganizowanie strajku w KWK "Jastrzębie".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Auksztulewicz Romuald, ur.: 26-10-1953, imię ojca: Edward
Zarzut
"w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek ZKZ "Solidarność" przy zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie", nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona oraz podjął się czynności organizatorskich w strajku załogi, w ten sposób, iż przeprowadził głosowanie co do kontynuowania strajku, przedstawił dyrektorowi i komisarzowi wojskowemu postulaty załogi, informował strajkujących o sytuacji w innych zakładach pracy, zatwierdził listy osób wyznaczonych do zabezpieczenia ruchu kopalni oraz podpisywał przepustki uprawniające do opuszczenia kopalni"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 25.000 zł. grzywny, równocześnie Sąd zaliczył mu na poczet orzeczonej kary grzywny okres "tymczasowego aresztowania (...) od 2.01.1982 r. do 11.02.1982 r. co odpowiada 4.100 zł grzywny (...), przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł grzywnie, a w przypadku nieuiszczenia przezeń pozostałych grzywien zamienia (...) na zastępcze kary pozbawienia wolności osk. Aksztulewiczowi (...) na 209 dni."
Biernat Henryk, ur.: 26-08-1943, imię ojca: Henryk
Zarzut
"w dniu 14 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona w ten sposób, iż podczas strajku w zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie" odczytał fragmenty "Biuletynu" z Huty "Katowice" o sytuacji strajkowej w tym zakładzie oraz informował załogę o sytuacji strajkowej w innych zakładach"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz 20.000 zł. grzywny, równocześnie Sąd zaliczył mu na poczet grzywny okres "tymczasowego aresztowania [...] od 4.01.1982 r. do 11.02.1982 r. co odpowiada 3.900 zł grzywny [...], przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł grzywnie, a w przypadku nieuiszczenia przezeń pozostałych grzywien zamienia [...] na zastępcze kary pozbawienia wolności osk. Biernatowi [...] na 160 dni."
Dąbrowski Jan, ur.: 04-06-1949, imię ojca: Józef
Zarzut
"w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako viceprzewodniczący ZKZ "Solidarność" przy zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie", nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona i podjął się czynności organizatorskich strajku załogi, w ten sposób, iż przeprowadził głosowanie co do kontynuacji strajku, przedstawił informacje o sytuacji w innych zakładach pracy i polecił wystawić przepustki osobom opuszczającym kopalnię"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 25.000 zł. grzywny, równocześnie Sąd zaliczył mu na poczet orzeczonej kary grzywny okres "tymczasowego aresztowania [...] od 2.01.1982 r. do 11.02.1982 r. co odpowiada 4.100 zł grzywny [...], przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł grzywnie, a w przypadku nieuiszczenia przezeń pozostałych grzywien zamienia [...] na zastępcze kary pozbawienia wolności osk. Dąbrowskiemu [...] na 209 dni."
Więckowski Marek Stefan, ur.: 10-04-1946, imię ojca: Władysław
Zarzut
"w dniu 14.12.1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek Prezydium ZKZ KWK "Moszczenica" i członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona w ten sposób, iż podczas strajku w zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie" informował załogę o sytuacji strajkowej na terenie KWK "Moszczenica"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz 20.000 zł. grzywny, równocześnie Sąd zaliczył mu na poczet grzywny okres "tymczasowego aresztowania [...] od 5.02.1982 r. do 11.02.1982 r. co odpowiada 600 zł grzywnie, przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł grzywnie, a w przypadku nieuiszczenia przezeń pozostałych grzywien zamienia [...] na zastępcze kary pozbawienia wolności osk. Więckowskiemu na 194 dni."

Sędziowie
Filipek Joachim (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Raszka Stanisław (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Błaszczyk Andrzej (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin