Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

XII

akcja wysyłania zbiorowych (m.in. List 59) i indywidualnych listów, protestujących przeciwko wprowadzeniu przez władze do konstytucji PRL zapisów o kierowniczej roli partii, sojuszu z ZSRR, uzależnieniu respektowania praw obywatelskich od wykonywania obowiązków.

V

powołanie przez grupę intelektualistów Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.

10 II

Sejm przyjął poprawki do konstytucji PRL przy jednym głosie wstrzymującym się (Stanisława Stommy).

25 VI

w proteście przeciw drastycznej podwyżce cen wybuch strajków. Demonstracje i starcia uliczne w Radomiu, Ursusie i Płocku brutalnie spacyfikowane przez milicję. Tego samego dnia władze wycofały się z podwyżki.

27 VI–2 VII

zmasowana kampania propagandowa popierająca kierownictwo partii, a potępiająca „warchołów” z Radomia i Ursusa.

23 IX

powstanie Komitetu Obrony Robotników (rok później przekształconego w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”) – pierwszej niezależnej struktury społecznej, w której nazwiska i adresy członków ogłoszono publicznie.

29 IX

ukazanie się pierwszego numeru „Komunikatu KOR-u”.

26 III

powstanie Ruchu Obrony Człowieka i Obywatela.

7 V

Stanisław Pyjas zamordowany przez SB w Krakowie.

15 V

zawiązanie się w Krakowie Studenckiego Komitetu Solidarności.

Wybierz Strony