Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

30 VIII

fala strajków zakończona podpisaniem „porozumień sierpniowych” (30 VIII – Szczecin, 31 VIII – Gdańsk, 3 IX – Jastrzębie). Uzyskanie zgody władz komunistycznych na utworzenie niezależnego związku zawodowego (pierwszego w państwach bloku wschodniego).

17 IX

powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

6 IX

Stanisław Kania I sekretarzem KC PZPR zamiast usuniętego Edwarda Gierka.

Wybierz Strony