Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

26 X

powstanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOWA) początkiem drugoobiegowego ruchu wydawniczego.

16 X

kardynał Karol Wojtyła papieżem; przyjął imię Jan Paweł II.

22 I

powołanie Towarzystwa Kursów Naukowych.

21 II

powstanie w Katowicach pierwszego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych.

2–10 VI

pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

29 VII

powstanie Ruchu Młodej Polski w Gdańsku.

1 IX

założenie w Warszawie Konfederacji Polski Niepodległej.

1 VII

ogłoszenie podwyżki cen żywności. Strajk PKP i innych zakładów w Lublinie.

14 VIII

początek strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku.

17 VIII

ogłoszenie 21 postulatów przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku. Strajki w Szczecinie i na Śląsku.

Wybierz Strony