Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

6-8 XII

wizyta kanclerza RFN Willy'ego Brandta w Warszawie. Podpisanie układu o normalizacji stosunków między PRL a RFN, na mocy którego RFN potwierdziła nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

13 XII

podwyżka cen artykułów żywnościowych bezpośrednią przyczyną protestów społecznych.

14 XII

początek strajków, demonstracji, gwałtownych walk ulicznych na Wybrzeżu, w szczególności w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, w których zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad tysiąc zostało rannych.

20 XII

odsunięcie od władzy Władysława Gomułki, jego następcą na stanowisku I sekretarza KC PZPR został Edward Gierek.

20 I

decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie jednym z gestów mających świadczyć o nowym stylu rządzenia.

24 I

spotkanie Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza ze strajkującymi stoczniowcami w Szczecinie. Po spotkaniu w Gdańsku kończy się styczniowa fala strajków na Wybrzeżu.

II

strajki w zakładach włókniarskich w Łodzi. Władze wycofały się z podwyżki cen.

15 XII

List 15 w sprawie praw kulturalnych dla Polaków mieszkających w ZSRR.

1 I

wprowadzenie kar za udział w strajku w nowym kodeksie karnym.

1 VIII

podpisanie w Helsinkach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Wspólpracy w Europie (KBWE) przez przedstawicieli 37 państw, w tym USA i ZSRR. Kulminacyjny moment polityki odprężenia (détente) między Wschodem a Zachodem.

Wybierz Strony