Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Naumiuk Zygmunt Franciszek


Nazwisko i imię:
Naumiuk Zygmunt Franciszek
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Józef
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Lublin
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: