Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Pintera Józef


Nazwisko i imię:
Pintera Józef
Rok urodzenia:
1946
Imię ojca/matki:
Bolesław
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Chełmno n/Wisłą
Numer jednostki wojskowej:
1636
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Bydgoszcz
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-16.02