Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Haneld Marek


Nazwisko i imię:
Haneld Marek
Rok urodzenia:
1955
Imię ojca/matki:
Edward
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Brzeg
Numer jednostki wojskowej:
2697
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Wrocław
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: