Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Pietkiewicz Jerzy


Nazwisko i imię:
Pietkiewicz Jerzy
Rok urodzenia:
1950
Imię ojca/matki:
Feliks
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Głogów
Numer jednostki wojskowej:
1527
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Kalisz
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-10.11.