Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Majka Zbigniew


Nazwisko i imię:
Majka Zbigniew
Rok urodzenia:
1953
Imię ojca/matki:
Henryk
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: