Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Śliwa (Sliwa) Jan


Nazwisko i imię:
Śliwa (Sliwa) Jan
Rok urodzenia:
1952
Imię ojca/matki:
Bolesław
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Rawicz
Numer jednostki wojskowej:
1431
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Kalisz
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-02.02.