Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Suplicki Andrzej

Nazwisko i imię:
Suplicki Andrzej
Rok urodzenia:
1952
Imię ojca/matki:
Zbigniew
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czerwony Bór
Numer jednostki wojskowej:
3466
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Płock
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-06.12.

Opcje strony