Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zaborowski Jacek

Nazwisko i imię:
Zaborowski Jacek
Rok urodzenia:
1952
Imię ojca/matki:
Jan
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Warszawa-Śródmieście
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:

Opcje strony