Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Piętowski Marian


Nazwisko i imię:
Piętowski Marian
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Mieczysław
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Budowo
Numer jednostki wojskowej:
1013
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Radom
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-02.02.