Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Boniśniak Ryszard


Nazwisko i imię:
Boniśniak Ryszard
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Jan
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Chełmno n/Wisłą
Numer jednostki wojskowej:
1636
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Inowrocław
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-03.02.