Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Hardecki (Chardecki) Zbigniew

Nazwisko i imię:
Hardecki (Chardecki) Zbigniew
Rok urodzenia:
1951
Imię ojca/matki:
Władysław
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Głogów
Numer jednostki wojskowej:
1527
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Wrocław
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-02.02.

Opcje strony