Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Piotrowski Ryszard


Nazwisko i imię:
Piotrowski Ryszard
Rok urodzenia:
1949
Imię ojca/matki:
Leon
Stopień wojskowy:
kpr.rez.
Miejsce stacjonowania:
Budowo
Numer jednostki wojskowej:
1013
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Białystok
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-02.02.