Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Madej Ryszard


Nazwisko i imię:
Madej Ryszard
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Edward
Stopień wojskowy:
mar.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Kielce
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: