Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Niedbalski Zdzisław


Nazwisko i imię:
Niedbalski Zdzisław
Rok urodzenia:
1957
Imię ojca/matki:
Feliks
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Brzeg
Numer jednostki wojskowej:
2697
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Częstochowa
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: