Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Peślak Leszek


Nazwisko i imię:
Peślak Leszek
Rok urodzenia:
1950
Imię ojca/matki:
Józef
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czerwony Bór
Numer jednostki wojskowej:
3466
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Warszawa
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
15.11.-18.12.